Breakfast

उपमा , पोहे , इडली ,डोसा व त्याचप्रमाणे तुमच्या आवडीनुसार हवा असलेला मेनू करून दिला जाईल.

Read More

Maharastrian Menu

महाराष्ट्रीयन सर्व पदार्थ आणि याशिवाय इतर मेनू सुध्दा करून दिला जाईल .

Read More

Snacks

फरसाण मध्ये सर्व भजी प्रकार ,सुरळी वडी ,बटाटे वडा ,सामोसा ,दहीवडे शेवपुरी करून दिले जाईल.

Read More